Kadry i płace

Kadry i płace

Biuro As-Pres zajmuje się również pełną obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw. Dbamy o to, aby naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie akt pracowniczych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia oraz nabyte doświadczenie. Nasi pracownicy specjalizujący się w prawie pracy, kadrach, płacach oraz ubezpieczeniach społecznych zrobią wszystko, aby rozliczanie Państwa firmy przebiegło w rzetelny i profesjonalny sposób.

W ramach usługi kadr i płac oferujemy Państwu:
 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • przygotowywanie umów z pracownikami (o pracę, zlecenie, dzieło) zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy;
 • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy;
 • rejestracje pracowników i członków ich rodzin w ZUS;
 • sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników;
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP;
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględnieniem regulaminu wynagradzania;
 • sporządzanie listy płac oraz ewidencji płacowej;
 • rozliczanie miesięczne i roczne składki zdrowotnej przedsiębiorców;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA);
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach;
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe;
 • reprezentowanie firmy, w tym pomoc podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego;
 • sporządzanie rozliczeń rocznych dla pracowników (PIT, IFT);
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji;